Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend
 
 
 
 
 
 
 

 

Twaalfde dag van Ridván


Datum: 2 mei 2019 > 2 mei 2019
Begintijd:12:00 uur
Eindtijd:18:00 uur
 
 
Organisator:Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá'ís van Nijmegen
E-mail:
Website:http://www.bahai-nijmegen.nl
Telefoon:

 

Tuin van Ridván, Bagdad.

Voordat Bahá'u'lláh naar Constantinopel vertrok, kwamen veel bezoekers hem opzoeken. Om zijn familie te laten voorbereiden op de reis en al deze bezoekers te kunnen ontvangen, besloot hij om vanuit Bagdad naar de Najibiyyih-tuin over de Tigris-rivier te verhuizen . Hij ging de tuin binnen op 22 april 1863 (31 dagen na Naw Rúz , die meestal op 21 maart plaatsvindt), vergezeld door zijn zoons 'Abdu'l-Bahá , Mírzá Mihdí en Mírzá Muhammad `Alí , zijn secretaresse Mirza Aqa Jan en enkele anderen, en bleef daar gedurende elf dagen.

Na zijn aankomst in de tuin kondigde Bahá'u'lláh zijn missie en station voor de eerste keer aan aan een kleine groep familie en vrienden. De precieze aard en details van de verklaring van Bahá'u'lláh zijn onbekend. Bahí'íh Khánum zou hebben gezegd dat Bahá'u'lláh zijn claim aan zijn zoon 'Abdu'l-Bahá en vier anderen heeft gesteld. Terwijl sommige Bábi's tot het besef kwamen dat Bahá'u'lláh beweerde de Beloofde te zijn door de vele opmerkingen en toespelingen die hij tijdens zijn laatste paar maanden in Bagdad had gemaakt, bleek dat de meeste andere Bábí's zich niet bewust waren van Bahá ' u'lláh's claim tot een paar jaar later terwijl hij in Edirne was .

Gedurende de volgende elf dagen ontving Bahá'u'lláh bezoekers, waaronder de gouverneur van Bagdad. Bahá'u'lláh's familie was niet in staat om zich bij Hem te voegen tot 30 april, de negende dag, sinds de rivier was opgestaan ​​en de reis naar de tuin moeilijk maakte, maar slechts negen dagen duurde, was een betrekkelijk milde overstroming van de rivier. [10] Op de twaalfde dag van hun verblijf in de tuin verlieten Bahá'u'lláh en zijn gezin de tuin en begonnen aan hun reis naar Constantinopel.

Dit feest wordt nu over de gehele wereld door de Baha'ís gevierd als het "Grootste Feest"