Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend

 
 
 

 

Hemelvaart van Bahá'u'lláh (4 uur in de ochtend van 29 mei)


Datum:28 mei 2019 > 28 mei 2019
Begintijd:08:00 uur
Eindtijd:23:00 uur
 
 
Organisator:Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá'ís van Nijmegen
E-mail:
Website:http://www.bahai-nijmegen.nl
Telefoon:

 Met de hemelvaart van Bahá’u’lláh, 
komt een einde aan een periode die in vele opzichten zijns gelijke niet heeft in de geschiedenis
der wereldreligies.
De eerste eeuw van het bahá’í-tijdperk was nu halverwege.
Een tijdvak dat in verhevenheid, vruchtbaarheid en tijdsduur door geen enkele voorgaande
Beschikking is overtroffen, en – op een tussenpoos van drie jaar na – zich kenmerkte door
een halve eeuw onafgebroken en voortgaande Openbaring, was beëindigd.
De Boodschap, verkondigd door de Báb, had zijn gouden vruchten afgeworpen.
De belangrijkste, ofschoon niet de meest in het oog lopende fase van het heroïsche tijdperk, was afgesloten.
De Zon van Waarheid, ’s werelds grootste Hemellicht, was opgegaan in de Síyáh- Chál in Tihrán,
had de wolken die hem in Baghdád hadden verhuld, doorbroken, was korte tijd verduisterd geweest
toen hij in Adrianopel naar het zenit steeg, en was tenslotte ondergegaan in ‘Akká, om niet weer
te verschijnen voor er een volle duizend jaar zal zijn verstreken.