Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend

 
 
 “De verbetering van de wereld
kan worden verwezenlijkt
door zuivere en voortreffelijke
daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.”

– Bahá’u’lláh

EEN LEVEN LANG LEREN

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften.

LEERKRINGEN

Binnen de Bahá’í-gemeenschap is er een sterke cultuur van leren onder alle leeftijdsgroepen, geïnspireerd en geleid door de Bahá’í heilige geschriften. In een geloof zonder geestelijkheid, is leren een individuele inspanning, versterkt door deelname aan studiekringen, klassen en andere fora van leren.
In deze activiteiten wordt geen onderscheid gemaakt tussen bahá’ís, deelnemers van andere geloven of personen die geen bepaald geloof of religie hebben. Iedereen is welkom om mee te doen en een bijdrage te leveren.
Het doel van de leerkringen is de heilige teksten te onderzoeken en beter te begrijpen hoe het spirituele pad lopen met praktische voeten. Spirituele ontwikkeling op individueel, gezins- en samenlevingsniveau is cruciaal voor vooruitgang en succes in alle domeinen van het leven. De Ruhi boeken worden in bepaalde volgorde gegeven, thema’s zijn oa gebed, leven na de dood en dienstbaarheid aan de mensheid.

Het Ruhi studie programma wordt wereldwijd gevolgd en toegepast in meer dan 180 landen!
Iedereen is welkom om deel te nemen aan de leerkringen die georganiseerd worden! Met behulp van coöperatieve en actieve deelname methoden, richten de leerkringen zich op individuele en maatschappelijke transformatie. 
 

De leerkringen vinden plaats in kleine groepen, maken gebruik van discussie en praktische oefeningen ter bestudering en verdieping in spirituele en morele principes die direct kunnen worden toegepast op het verbeteren en het transformeren van hun leven en het uitbreiden van hun inzet voor persoonlijke en collectieve verandering.

Studiekringen
zijn gebaseerd op Bahá’í principes en universele morele waarden. Eenvoudig gezegd, hun doel is om ons leven te verbeteren en de wereld een betere plek te maken.
De leerkringen, die meehelpen aan het ontwikkelen van gemeenschappen, worden overal in Nederland aangeboden. Iedereen is welkom.    

Vraag informatie aan.
Voor persoonlijke lectuur en een aanvullende studie is er een uitgebreid aanbod van Bahá’í literatuur en media beschikbaar.