Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend
 
 
 
O Heer!
Stel alle volkeren der aarde in staat
toegang tot het Paradijs van
Uw Geloof te erlangen,
zodat geen schepsel buiten de
grenzen van Uw welbehagen blijve.
Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart
Gij verheven boven
al hetgeen Gij wenst.

de BábDe Báb – Voorbode van het Bahá’í-Geloof

Halverwege de 19 eeuw, een van de meest turbulente periodes in de geschiedenis van de mensheid, verkondigde een jonge koopman dat Hij de drager was van een boodschap die bestemd was om het leven van de mensheid te transformeren.

Op het moment dat Zijn land Iran, een weid verbreidde morele aftakeling onderging, veroorzaakte Zijn boodschap hoop en verwachting onder de diverse groepen en trok al snel duizenden aanhangers. Hij nam de naam “de Báb” aan hetgeen “de Poort” betekend.

Met zijn roep om geestelijke en morele hervorming en zijn aandacht voor het verbeteren van de positie van de vrouw en het lot van de arme, waren de Báb’s voorschriften voor geestelijke vernieuwingen revolutionair. In diezelfde periode ontwikkelde Hij een onderscheidende en onafhankelijke religie, Zijn volgelingen inspirerend om hun levens te transformeren en grote heroïsche daden te verrichten.

De Báb verkondigde dat de mensheid aan de drempel stond van een nieuw tijdperk.
Zijn missie, die slecht zes jaar zou duren, was om de weg voor te bereiden voor de Boodschapper van God die het tijdperk van vrede en gerechtigheid zou inluiden,
beloofd in alle grote wereldreligies: Bahá’u’lláh.
 

"Zijn leven is één van de mooiste voorbeelden van moed waarvan de mensheid het voorrecht had om te kunnen aanschouwen." 

Eerbetoon aan de Báb door de 19de eeuwse Franse schrijver  A.L.M. Nicolas


lees meer (Engels)