Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend
 
 
 


   “He Who is your Lord
the All-Merciful
cherisheth in His heart the desire
of beholding the entire
human race
as one soul and one body”

— Bahá’u’lláh



In vele duizenden Locaties verspreid over de wereld, inspireert de leer van het
Bahá’í-geloof individuen en gemeenschappen bij hun werk om hun eigen leven te verbeteren en om bij te dragen aan de vooruitgang van de beschaving.

Bahá’í-leringen beschrijven essentiële thema's zoals de eenheid van God en religie, de eenheid van de mensheid en vrijheid van vooroordelen, de inherente adel van de mens, de progressieve openbaring van religieuze waarheid, de ontwikkeling van geestelijke kwaliteiten, het samengaan van aanbidding en dienstbaarheid, de fundamentele gelijkwaardigheid van de seksen, de harmonie tussen religie en wetenschap, de centrale plaats van rechtvaardigheid voor alle menselijke inspanningen, het belang van onderwijs en de dynamiek van de relaties die individuen, gemeenschappen en instellingen samenbinden, voor een mensheid die voortgaat in de richting van haar collectieve volwassenheid.

Als u deze link gebruikt naar de Engelstalige website vindt een selectie van de centrale Bahá'í leringen weergegeven in een aantal thematische gebieden:

-Het leven van de Geest
-God en Zijn schepping
-Essentieel Relaties
-Universele Vrede 

De sectie met de titel "Bahá'u'lláh en Zijn Verbond" geeft een overzicht van het ontstaan van het Bahá'í-geloof, met inbegrip van korte beschrijvingen van het leven van de Báb, Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, en Shoghi Effendi.

Het introduceert ook de Universele Huis van Gerechtigheid, ingesteld door Bahá'u'lláh waarheen de hele bahá'í-gemeenschap richt voor begeleiding bij de toepassing van de bahá'í-leer.

Om een vollediger beeld van Bahá'í leringen te krijgen, kun u de “Bahá'í Reference Library” bezoeken, waar u de geschriften van de Báb, Bahá'u'lláh kunnen lezen, en 'Abdu'l-Bahá, alsmede de verhandelingen geschreven door Shoghi Effendi en een selectie van uitgaven en statements van het Universele Huis van Gerechtigheid.